Skip to main content
Male cyclist riding bicycle in mountains.
Group of children during a bike ride in the mountains
Young family with little children at bike trip together in nature.
Young family with little children at bike trip together in nature.
two young bikers enjoying their mountain bikes
senior woman on mountain bike
senior woman on electric mountainbike


Privacy

Hoe gaan we bij Fiets-Fun om met uw persoonsgegevens?

Onbezorgd vakantieplezier daar staan we voor bij Fiets-Fun. Natuurlijk moet je er dan ook op kunnen rekenen dat we op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u:

 • welke gegevens wij verzamelen
 • wat we doen met uw persoonsgegevens
 • waarom we persoonsgegevens verzamelen
 • wanneer we persoonsgegevens delen

Daarbij geven we aan waar u kunt aangeven als u vindt dat Fiets-Fun anders met uw gegevens moet omgaan, dan hier beschreven.

Leest u we, wij of ons? Dan bedoelen we Fiets-Fun.

Ons adres:

Rozengracht 31

8861 EX Harlingen

U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer: 0887- 441 441

Per mail kunt u ons bereiken: info@fiets-fun.nl

Welke gegevens verzamelt Fiets-Fun?

Als u een vakantie bij ons boekt vragen we u om uw:

 • voornaam of initialen
 • uw achternaam
 • uw geboortedatum
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • en eventueel een noodtelefoonnummer waarop we relaties kunnen bereiken mocht er iets aan de hand zijn.

Van de medereizigers:

 • achternaam
 • voornaam of initialen
 • geboortedatum

Zorg ervoor dat u zeker weet dat de medereizigers toestemming verlenen om deze gegevens door ons te laten gebruiken.

Speciale wensen

Geeft u speciale wensen op dan worden deze verwerkt in de boeking, uw wensen zijn zichtbaar voor onze medewerkers en partners.

Betaling

Als u aan ons betaalt weten we uw bankrekeningnummer waarop de betaling is gedaan en zijn we op de hoogte van uw betaalgedrag richting Fiets-Fun. We weten wat de kosten zijn van uw vakantie en zijn ook op de hoogte van eventuele kortingen en acties.

Historie

We weten hoe vaak, wanneer en waar u op vakantie bent geweest met Fiets-Fun en weten ook met wie u op vakantie bent geweest.

Wat weet Fiets-Fun van u als u op onze website kijkt, onze nieuwsbrief opent, onze facebook pagina of andere sociale media bezoekt, een enquête invult of meedoet aan een wedstrijd van Fiets-Fun?

 • We weten naar welke route en/of camping en welk type tent uw belangstelling uitgaat.
 • We hebben informatie over hoe u op onze site terecht komt en wanneer.
 • We weten uw IP-adres en hebben informatie over uw browser. Ook weten we het type besturingssyteem.
 • We weten welke digitale weg u hebt afgelegd om tot een boeking bij Fiets-Fun te komen.
 • We weten uw persoonsgegevens als u deze achterlaat. Als u mailt weten we uw e-mailadres, als u ons belt zijn we op de hoogte van uw naam, telefoonnummer en ook als u via sociale media contact met ons opneemt zijn we op de hoogte van uw persoonsgegevens of voorkeuren.
 • Reageert u op een enquête of vragenlijst? Dan zijn we ook op de hoogte van uw mening over het betreffende onderwerp. Uiteraard zullen we u nooit verplichten een enquête of vragenlijst in te laten vullen.

Fiets-Fun werkt samen met andere bedrijven

Als u op vakantie gaat met Fiets-Fun dan delen we de persoonsgegevens met onze partners. Bijvoorbeeld met de camping waar u op vakantie gaat en onze servicemedewerkers op de camping. De gegevens die worden doorgegeven zijn:

 • voornaam of initialen (ook van de medereizigers)
 • uw achternaam (ook van de medereizigers)
 • uw geboortedatum (ook van de medereizigers)
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • en eventueel een noodtelefoonnummer waarop we uw relaties kunnen bereiken mocht er iets aan de hand zijn
 • speciale wensen.
 • als de vakantie uit meerdere aaneensluitende bestemmingen bestaat de route van uw vakantie. (B.v.: fam x. komt van camping a en gaat na verblijf op camping b naar camping c)
 • aankomst en vertrek-data
 • type tent
 • de naam van de camping waarop uw vakantie gaat plaatsvinden.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijk aan hen dat zij uw gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Fiets-Fun ontvangt ook gegevens van andere bedrijven

Het is mogelijk om Fiets-Fun vakanties te boeken bij partners van ons. Deze partners voorzien Fiets-Fun dan van de volgende informatie:

 • voornaam of initialen
 • achternaam
 • geboortedatum
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Van de medereizigers:

 • achternaam
 • voornaam of initialen
 • geboortedatum
 • speciale wensen.
 • aankomst en vertrekdata
 • type tent
 • de naam van de camping (s) waarop je vakantie gaat plaatsvinden
 • de prijs van de geboden vakantie

Als we persoonsgegevens ontvangen, zullen wij deze veilig bewaren en niet voor eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens eigenlijk nodig?

Om uw boeking goed te kunnen beheren hebben we uw persoonsgegevens nodig. Ook om de vaste klantenkorting te kunnen aanbieden en om de betaling te kunnen volgen hebben we uw persoonsgegevens nodig.

Wij willen onze diensten zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen

Onze website en producten willen we zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze gasten. Hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens zodat we onze website kunnen verbeteren. Ook als u een enquête van ons invult, of een nieuwsbrief leest kunnen we deze informatie gebruiken om onze diensten zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Met diensten bedoelen we uw vakantie op de camping maar ook de manier waarop we u vooraf of naderhand benaderen op onze website, nieuwsbrief, enquêtes, e-mail, facebook en aan de telefoon. Over de enquête: natuurlijk zullen we u nooit verplichten om deze in te vullen.

We stemmen onze marketing af op uw persoonlijke wensen

Valt het u op dat je een advertentie van ons tegen komt, nadat u onze website hebt bezocht? Dat komt omdat wij kijken welke sites u bezoekt en weten welke campings u van ons eerder hebt bezocht. Ook als u op een online advertentie hebt gereageerd kunnen we dit meten. Door zo gericht mogelijk te werken, proberen we onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen.

We kunnen ons voorstellen dat u geen waarde hecht aan deze inspanningen, geen probleem natuurlijk. Laat ons weten wat u wel en niet van ons wilt ontvangen. Dit kunt u doen per mail, per brief, online en telefonisch. Wij verwerken uw wensen zo snel mogelijk want ook nu willen we zo goed mogelijk af stemmen op uw persoonlijke wensen.

Bij noodsituaties of als de wet er om vraagt

Mocht er tijdens uw vakantie een ongeval of een veiligheidsoperatie of een vergelijkbare situatie plaatsvinden dan gebruiken wij uw persoonsgegevens. Als overheidsinstanties hier om vragen zullen wij uw persoonsgegevens aan hen doorgeven. Ook als het in de wet van het betreffende land verplicht is om persoonsgegevens door te geven, zullen wij dit doen.

Externe bedrijven en uw persoonsgegevens die u bij Fiets-Fun hebt achtergelaten

Wij huren bedrijven in om ons te assisteren met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten. Wij vinden het heel belangrijk om u te laten weten, dat we voor we deze bedrijven inhuren eerst zeker willen weten dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren. De externe partijen krijgen de informatie inzichtelijk die zij nodig hebben. Anders gezegd: zij beschikken alleen over de hoogst noodzakelijk informatie.

Diensten met een eigen privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Fiets-Fun aanbiedt. Een uitzondering zijn de diensten die hun eigen privacyverklaring hebben. Zoals eerder beschreven moeten we uw gegevens ook delen met onze partners, bijvoorbeeld de camping waar u op vakantie gaat. Waarbij u er vanuit kunt gaan dat we altijd proberen om zo min mogelijk informatie te delen. Als u onze website bezoekt, vindt u ook de links naar de websites van de campings waarop de vakantie wordt aangeboden en partners. Op het moment dat u deze website bezoekt is de privacyverklaring van de site die u bezoekt van toepassing. Wij werken ook met Facebook en andere sociale media. Deze sociale media hebben ook hun eigen privacyverklaring. Ons advies: lees de privacyverklaring van alle partijen goed door. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die voort kan vloeien uit het bezoeken van de externe sites of social media.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor alles wat u in deze privacy verklaring hebt kunnen lezen of omdat we de wet hier om vraagt. Als we gegevens van u gebruiken omdat we onze producten willen verbeteren of omdat we zaken willen analyseren dan gaat dit anoniem.

Over cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken geen cookies op onze website.

Wat nu als u wilt weten welke gegevens we van u hebben of iets wil wijzigen of laten wissen?

Uiteraard kunt u altijd bij ons vragen welke gegevens we van u hebben. Die gegevens zijn gekoppeld aan de boeking van uw reis. Als u wilt, dat recht heeft u, kunt u schriftelijk een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen.

Mocht u dat doen, geef ons dan informatie waarmee we uw persoonsgegevens voor u kunnen identificeren en opzoeken.

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en als dat technisch mogelijk is, kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie.

We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht hebt over de manier waarop we u persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke vraag of klacht te richten aan de Info@fiets-fun.nl.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:

 • Omdat u toestemming verleent.

Voorbeeld: boeking van een vakantie:
Als u een vakantie boekt, geeft u ons – door in te stemmen met deze privacyverklaring – toestemming uw persoonsgegevens te verwerken.

Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die we met u hebben, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met u aangaan;

Voorbeeld: om de producten en diensten te leveren waar u om vraagt.
We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw vakantie te boeken of om u de producten en diensten te leveren die u wil kopen. Ook hebben we uw gegevens nodig om betalingen te kunnen uitvoeren.

We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting

Voorbeeld: het delen van persoonsgegeven met regelgevende instanties.

Om u te kunnen laten reizen, zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen als overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid en of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.

Het is noodzakelijk ter bescherming van uw eigen vitale belangen of die een andere natuurlijke persoon

Voorbeeld: in een noodgeval.
Uw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en bepaalde categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens u moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.

Het is in het algemeen belang of we hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

Voorbeeld: veiligheidsoperaties.
We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten, voor onder meer medische en verzekeringsdoeleinden.

Het is in het gerechtvaardigde belang van ons of van derden, en deze belangen wegen zwaarder dan uw belangen of rechten

Voorbeeld: om uw gebruikservaring te personaliseren.
Door goed naar uw persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat uw interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie u wellicht geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketingcommunicatie relevanter en interessanter voor u maken.

Als we medische gegevens (of andere speciale categorieën persoonsgegevens) moeten verwerken, doen we dat alleen in één of meer van bovenstaande situaties. Bijvoorbeeld als we u uitdrukkelijke toestemming hebben, als het nodig is om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen en u fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven, als het nodig is om juridische vorderingen neer te leggen, uit te oefenen of te verdedigen, of als het gaat om redenen van zwaarwegend algemeen belang.